Privacybeleid

Privacybeleid van BEERWULF

1.Algemeen

Dit privacybeleid is van toepassing op je gebruik van onze website, de webwinkel van BEERWULF en de marktplaats van BEERWULF (gezamenlijk de “BEERWULF-diensten”) in Nederland, ongeacht hoe je de Beerwulf-diensten gebruikt of opent. Beerwulf B.V. (Stadhouderskade 80, 1073 AT, Amsterdam, Nederland) (“wij”, “ons” of “BEERWULF”) maakt deel uit van HEINEKEN-groep.
Lees dit privacybeleid zorgvuldig, omdat het belangrijke informatie bevat om je te helpen onze werkwijzen te begrijpen met betrekking tot de persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt of die we anderszins verzamelen in het kader van de BEERWULF-diensten (“persoonsgegevens”). BEERWULF is de verwerkingsverantwoordelijke van de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens.
We kunnen dit privacybeleid op elk moment wijzigen door het herziene privacybeleid op onze website te plaatsen en de ingangsdatum van het herziene privacybeleid aan te geven. Je wordt op de hoogte gebracht van alle belangrijke wijzigingen in dit privacybeleid via je BEERWULF-account en/of per e-mail.
We respecteren je privacy en we zetten ons in om je persoonsgegevens te beveiligen en te beheren in overeenstemming met onze wettelijke verantwoordelijkheden onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
 

2.Welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe we je persoonsgegevens gebruiken en hoelang we je persoonsgegevens bewaren.

We hebben gespecificeerd welke persoonsgegevens we verzamelen, voor welke doeleinden we de persoonsgegevens gebruiken en hoelang we je persoonsgegevens over het algemeen zullen bewaren.

2.1 Persoonsgegevens die we verwerken bij het gebruik van onze BEERWULF-diensten of het aanmaken van een BEERWULF-account.

Persoonsgegevens die jij verstrekt:
• Gegevens die je identificeren, zoals je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadressen, gebruikersnaam, die je verstrekt bij het aanmaken van je BEERWULF-account of daarna.
• Financiële informatie (bijv. creditcard- en rekeningnummers, transactiegegevens en betalingsvorm).
• Verzend-, facturerings- en andere informatie die je verstrekt (zoals verzendingsnummers en trackinginformatie).
• In sommige gevallen leeftijd, geslacht, geboorteland, nationaliteit, interesses en voorkeuren.
• Je kunt ons aanvullende informatie verstrekken via een webformulier, communiceren met andere gebruikers van de BEERWULF-marktplaats via directe berichten of chat, of door het bijwerken of toevoegen van informatie aan je BEERWULF-account, enquêtes, vragen, gesprekken met de klantenservice die met je toestemming zijn opgenomen, of als je om een andere reden contact met ons opneemt met betrekking tot onze BEERWULF-diensten.
 
Persoonsgegevens die we automatisch verzamelen:
• Transactiegegevens met betrekking tot je aankopen of verkopen, zoals transactiebedragen, tijdstip en locatie van transacties en betalingsvorm of uitbetalingsmethode.
• Gegevens die worden gegenereerd door jouw andere handelingen wanneer je onze BEERWULF-diensten gebruikt en die zijn gekoppeld aan je BEERWULF-account, bijvoorbeeld wanneer je artikelen in je winkelwagen plaatst, artikelen op je verlanglijst zet, verkopers, zoekopdrachten of interesses opslaat, pagina's en producten bekijkt, wanneer je deelneemt aan sociale media-activiteiten (zoals via Twitter, LinkedIn, Facebook en Instagram) of via je instellingen op onze website.
• Gegevens met betrekking tot alle andere interacties met onze BEERWULF-diensten, je advertentievoorkeuren en je communicatie met ons.
• Locatiegegevens, met inbegrip van je algemene locatiegegevens (bijv. IP-adres).
• Computer- en verbindingsinformatie, zoals statistieken over je gebruik van onze BEERWULF-diensten, informatie over het dataverkeer van en naar websites, verwijzings-URL, informatie over advertenties, je IP-adres, je toegangstijden, waaronder bezochte pagina's binnen onze BEERWULF-diensten, je taalinstellingen en je webloginformatie.
 
Persoonsgegevens die we verzamelen met behulp van cookies en soortgelijke technologieën.
We gebruiken cookies, webbeacons en soortgelijke technologieën om gegevens te verzamelen in verband met onze BEERWULF-diensten. We verzamelen deze gegevens van de apparaten (waaronder mobiele apparaten) waarmee je onze BEERWULF-diensten gebruikt. De verzamelde gegevens omvatten de volgende gebruiks- en aan het apparaat gerelateerde gegevens:
• Gegevens over de pagina's die je bezoekt, de toegangstijd, frequentie en duur van bezoeken, de links waarop je klikt en andere handelingen die je uitvoert als onderdeel van je gebruik van onze BEERWULF-diensten en advertentie- en e-mailinhoud.
• Gegevens over je activiteiten en interacties met verkopers en onze advertentiepartners, waaronder gegevens over de advertenties die je te zien hebt gekregen, hoe vaak ze zijn getoond, wanneer en waar ze zijn getoond en of je enige handeling hebt verricht, zoals het klikken op een advertentie of het doen van een aankoop.
• Het gebruikerssegment of de categorie waaronder je als gebruiker valt, bijvoorbeeld: vrouw, 20-49 jaar, geïnteresseerd in ambachtelijke bieren.
• Soort model of apparaat, besturingssysteem en versie, browsertype en -instellingen, apparaat-ID of individueel identificatiemiddel van het apparaat, advertentie-ID, individuele token van het apparaat en aan cookies gerelateerde gegevens (bijv. cookie-ID).
• Het IP-adres van waaruit je apparaat toegang heeft tot onze BEERWULF-diensten.
• Locatiegegevens via het IP-adres.
Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie over ons gebruik van deze technologieën en je keuzes.
 
Persoonsgegevens die we verzamelen van andere derden:
We verzamelen ook persoonsgegevens over jou uit andere bronnen en van derden voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Dit omvat de volgende gegevens:
• Gegevens uit openbare bronnen (bijv. demografische gegevens).
• Gegevens van kredietbureaus of -agentschappen (bijv. kredietrapportages/-controles, identiteitsbevestiging, gegevens voor risicomodellering en het vaststellen van kredietlimieten).
 
We combineren of verbinden de persoonsgegevens die we over jou verzamelen met gegevens uit deze andere bronnen. Wanneer persoonsgegevens door derden aan ons worden bekendgemaakt, nemen we maatregelen om ervoor te zorgen dat deze derden wettelijk toestemming hebben om je persoonsgegevens aan ons bekend te maken. We krijgen ook toegang tot persoonsgegevens over jou van andere leden van de HEINEKEN-groep.
 

2.2 De doeleinden waarvoor we je persoonsgegevens verzamelen.

We hebben deze informatie nodig:
• om je bestelling en betaling op de webwinkel van BEERWULF te verwerken en de bestelde producten bij je af te leveren;
• om de transacties met verkopers op de markplaats van BEERWULF mogelijk te maken en uit te voeren (waaronder, indien nodig, de overdracht van je persoonsgegevens aan de verkoper van het product dat je koopt om de transactie uit te voeren);
• om je transactie- en feedbackgeschiedenis aan je weer te geven;
• om functies zoals betalingsverwerking, beoordelingen en BEERWULF-accountbeheer, levering van betalingsdiensten door onze aanbieder van betalingsdiensten en het waarborgen en verbeteren van de functionaliteit van onze marktplaats aan te bieden en te verbeteren;
• om contact met je op te nemen voor klantenservicedoeleinden, zoals het terugroepen van producten of andere communicatie met betrekking tot dienstverlening. Voor deze doeleinden hebben we je e-mailadres, naam en/of telefoonnummer nodig. We registreren je verzoeken, vragen en onze antwoorden en andere handelingen die nodig zijn om je verzoek te behandelen. We nemen de gesprekken op wanneer je ons telefonisch benadert. Het staat je vrij om aan het begin van het telefoongesprek aan te geven dat je niet wilt dat het gesprek wordt opgenomen;
• om je commerciële berichten te sturen over onze producten en BEERWULF-diensten en soortgelijke producten die je hebt besteld, wanneer je toestemming hebt gegeven en je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief. Wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, vragen we vooraf toestemming om je commerciële berichten te sturen. In het geval van een bestaande zakelijke relatie gebruiken wij je persoonsgegevens omdat dit in ons legitieme belang is om onze bestaande klanten informatie over onze producten te sturen. Wij zullen je e-mailadres verwijderen zodra je je hebt afgemeld voor het ontvangen van nieuwsbrieven, tenzij dit wordt gebruikt en bewaard voor andere doeleinden die in dit privacybeleid vermeld worden. Je kunt je te allen tijde afmelden via de afmeldfunctie in elk e-mailbericht of door contact met ons op te nemen;
• om ons in staat te stellen verschillende kanalen te gebruiken voor relatiebeheer en marketing van onze producten en diensten aan jou via e-mails, gewone post, sociale media, apps of online reclame, wat het personaliseren van media-inhoud en aanbiedingen kan inhouden zodat deze zijn afgestemd op je voorkeuren;
• om ons in staat te stellen inhoud en aanbiedingen te personaliseren en segmenten op te bouwen. De informatie over je gebruik van onze website en BEERWULF-diensten stelt ons in staat om segmenten op te bouwen, wat groepen websitebezoekers of klanten zijn met verschillende gemeenschappelijke kenmerken zoals leeftijdsgroep, geslacht of regio. Segmenten worden door ons gebruikt om de website aan te passen en om bijv. de volgorde van zoekresultaten te veranderen of om bepaalde aanbiedingen zodanig te plaatsen dat de kans groter is dat je ze te zien krijgt. We kunnen segmenten ook gebruiken om online advertenties weer te geven of om e-mails te sturen waarvan we denken dat ze relevant voor je zijn;
• om je persoonsgegevens te gebruiken voor onderhoud en analyse van onze website om prestatieproblemen op te lossen, de beschikbaarheid te verbeteren en onze website te beveiligen tegen fraude (bijvoorbeeld in geval van herhaalde pogingen om in te loggen of een aankoop te doen of als de aankoop wordt gedaan waarbij onze voorwaarden niet worden nageleefd, bijvoorbeeld door personen jonger dan 18 jaar). De analyse stelt ons ook in staat om te controleren of het online bestelproces efficiënt werkt, zodat we waar mogelijk kunnen verbeteren;
• om je te vragen deel te nemen aan onderzoeksactiviteiten zoals enquêtes, pilots, panels, focusgroepen, Net Promoter Score (NPS)-enquêtes en andere onderzoeksactiviteiten. Afhankelijk van de onderzoeksactiviteit zullen wij verschillende sets (gepseudonimiseerde) persoonsgegevens verzamelen en mogelijk delen. Je wordt altijd voorafgaand aan de onderzoeksactiviteit geïnformeerd over welke persoonsgegevens we zullen verzamelen, het doel waarvoor we deze verzamelen en met wie we deze persoonsgegevens delen;
• om sweepstakes, wedstrijden of andere promoties waaraan je wenst deel te nemen te beheren. Sommige van deze promoties hebben aanvullende regels met informatie over hoe we je persoonsgegevens zullen gebruiken en openbaar maken, dus zorg ervoor dat je, indien van toepassing, het specifieke privacybeleid controleert.
 

2.3 Rechtsgrond voor de verwerking van je persoonsgegevens

Wij verwerken je persoonsgegevens:
• om ons contract met jou na te komen en om je onze BEERWULF-diensten te leveren.
 
Bijvoorbeeld de levering van onze BEERWULF-diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het mogelijk maken en uitvoeren van transacties met verkopers op de marktplaats van BEERWULF (waaronder het doorgeven van je persoonsgegevens aan verkopers wanneer dit nodig is om de transactie uit te voeren, met inbegrip van gevallen van beëindigde, mislukte of vervolgens geannuleerde transacties, bijvoorbeeld door het delen van je retouradres zodat je een artikel kunt retourneren) en het mogelijk maken van de levering van gekochte artikelen op de webwinkel van BEERWULF door logistieke/verzenddienstaanbieders;
 
• om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn.
 
Bijvoorbeeld: deelname aan onderzoeken en procedures (waaronder gerechtelijke procedures) van overheidsinstanties of overheidsorganen met het oog op het opsporen, onderzoeken en vervolgen van illegale handelingen en het voorkomen, opsporen en beperken van illegale activiteiten (bijvoorbeeld fraude, witwassen van geld en financiering van terrorisme);
 
• met het oog op de legitieme belangen die door ons of door een derde worden nagestreefd, behalve wanneer deze belangen worden opgeheven door jouw belangen of fundamentele rechten en vrijheden.
 
Bijvoorbeeld: toezicht op en verbetering van de informatiebeveiliging van onze diensten, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat, of (voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving) zonder jouw toestemming, communicatie met jou via elektronische post (bijv. e-mail of sms) of telefoon om je vouchers, kortingen en speciale aanbiedingen aan te bieden, om opiniepeilingen en enquêtes uit te voeren, en om je te informeren over onze BEERWULF-diensten;
 
• met jouw toestemming.
 
Bijvoorbeeld: personalisering, meting en verbetering van advertenties in ons online-aanbod, het online-aanbod van BEERWULF of van bedrijven binnen de HEINEKEN-groep en marketingcommunicatie per telefoon of elektronische post (zoals e-mail of SMS), waaronder communicatie door andere bedrijven van de HEINEKEN-groep of door derden, tenzij deze communicatie is toegestaan zonder je toestemming onder de toepasselijke wetgeving.
 

2.4 Hoelang we je persoonsgegevens bewaren.

 
• Algemene account- en transactiegegevens: we bewaren je BEERWULF-accountgegevens zolang je actief gebruikmaakt van je BEERWULF-account. Na een periode van inactiviteit van 1 jaar verwijderen we je BEERWULF-account. Je kunt ook een verzoek indienen om je BEERWULF-account te verwijderen via Contact met ons opnemen.
Je persoonsgegevens in verband met je BEERWULF-account en transacties worden 2 jaar na je laatste aankoop via de webwinkel of marktplaats van BEERWULF verwijderd of geanonimiseerd, behalve wanneer we wettelijk verplicht zijn om de persoonsgegevens te bewaren of wanneer deze worden bewaard voor een van de andere doeleinden.
• Gegevens van de klantenservice: BEERWULF bewaart alle informatie gedurende 1 jaar nadat je vraag of klacht is opgelost of het onderzoek is afgerond, behalve wanneer we wettelijk verplicht zijn om de persoonsgegevens te bewaren of wanneer deze worden bewaard voor een van de andere doeleinden.
• Financiële informatie: deze gegevens worden bewaard om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals fiscale en boekhoudkundige regels. Onze online verkoopgegevens worden 7 jaar door ons bewaard, of langer wanneer de belastingdienst of de bedrijfsboekhouding dit vereist.
Je kunt je informatie beheren in je BEERWULF-account (bijv. welke aankopen je eerder hebt gedaan) en deze op elk moment bekijken.
In onze commerciële e-mails verwijzen wij naar een voorkeurscentrum. In dit voorkeurscentrum stellen we vragen over je gebruik van onze producten. Deze vragen kunnen betrekking hebben op gebruiksmomenten, voorkeursmerken, voorkeursproducten of specifieke informatie die je al dan niet wenst te ontvangen. Je kunt dit zelf proactief invullen, zodat we een beter inzicht krijgen in hoe je onze producten gebruikt. Wij kunnen deze informatie gebruiken om je specifieke aanbiedingen, kortingen of andere commerciële berichten te sturen die aansluiten bij je voorkeuren of om je uit te sluiten van bepaalde berichten. Je bent niet verplicht om deze informatie in te vullen.
 

3. Hoe we je persoonsgegevens delen

Als lid van een wereldwijd bedrijf delen wij persoonsgegevens (bijv. naam, e-mailadres, telefoonnummer) en informatie die wij via "cookies" hebben verkregen ("cookiegegevens") met bedrijven van de HEINEKEN-groep voor geaggregeerde analytische en operationele doeleinden en voor (re)targeting, voor het ontwikkelen van gedragsvoorspellingsmodellen, het creëren van consumenten- of look-a-like doelgroepen (voor zover toegestaan door de lokale wetgeving) en het verrijken van bestaande klantenprofielen. We zullen dergelijke persoonsgegevens en cookiegegevens alleen delen wanneer de (lokale) wetgeving ons dat toestaat. Dit betekent dat wij voorafgaande toestemming zullen vragen als dit de rechtsgrond is die wij gebruiken. Wanneer we mogen vertrouwen op ons legitieme belang, zullen we dat doen. Dit is het geval wanneer we inzichten creëren met behulp van geaggregeerde klantgegevens om onze marketinginspanningen te verbeteren.
Wij moeten persoonsgegevens delen met derden om ons te helpen je de BEERWULF-diensten te leveren. Deze derden zijn:
• Dienstverleners indien dit nodig is om ons een dienst te leveren of om ons te helpen bij het leveren van de dienst of het product dat je via de webwinkel of marktplaats van BEERWULF hebt besteld (inclusief onze externe bezorgers) en om gegevensanalysediensten aan te bieden. We werken met de volgende dienstverleners: DHL, Yodel, Chronopost, PostNL, UPS, Bartolini; HubEurope, Kuehne+Nagel, Chargebee, Salesforce, Mirakl, Mopinion en Crunch Analytics.
• Stripe Inc., een betalingsdienstverlener die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke om de door jou verrichte betalingen via de webwinkel en marktplaats van BEERWULF te ontvangen en te verwerken. Meer informatie over hoe Stripe Inc. je persoonsgegevens gebruikt, vind je hier.
• Verkoper, dat wil zeggen de bedrijven die hun producten verkopen op de marktplaats van BEERWULF.
• Daarnaast kunnen we je gegevens gebruiken, openbaar maken of overdragen aan een bedrijf van de HEINEKEN-groep in het geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, toewijzing, overdracht of andere vervreemding van alle of een deel van onze activiteiten, activa of aandelen (waaronder in verband met een eventueel faillissement of een soortgelijke procedure).
• Onafhankelijke incassobureaus, advocaten of andere agenten voor het innen van verschuldigde of uitstaande bedragen op je account.
• In het geval dat HEINEKEN alle of een deel van de activa of aandelen van een bedrijf van de HEINEKEN-groep verkoopt waarbij persoonsgegevens aan een derde zijn overgedragen, kunnen je persoonsgegevens aan deze derde worden verstrekt.
• Eerste en derde reclamebedrijven.
• Mediabureaus voor marketing- en onderzoeksdoeleinden.
• Aanbieders van sociale media, zoals Twitter, LinkedIn, Facebook en Instagram.
Daarnaast moeten we mogelijk je persoonsgegevens ook verstrekken aan de onderstaande derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan we onderworpen worden:
• Wetshandhavingsinstanties, rechtbanken, overheidsinstanties of overheidsorganen, intergouvernementele of supranationale instanties.
• Derden op basis van wettelijke informatievorderingen tegen ons.
• Derden die betrokken zijn bij een gerechtelijke procedure indien zij ons een gerechtelijk bevel of gelijkwaardig juridisch bevel voorleggen.
 
We kunnen je persoonsgegevens overdragen aan ontvangers die zich overal ter wereld kunnen bevinden. We zullen je persoonsgegevens alleen overdragen vanuit de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland naar derde landen, d.w.z. landen buiten de EER, op basis van passende waarborgen of indien anderszins toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Derde landen die volgens de Europese Commissie een passend niveau van gegevensbescherming bieden, zijn momenteel Andorra, Argentinië, Canada (voor bedrijven die onder de Personal Information Protection and Electronic Documents Act vallen), Zwitserland (voor overdrachten buiten de EER), de Faeröer, Guernsey, de Staat Israël, het eiland Man, Japan, Jersey, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk en Uruguay. In andere gevallen zorgt BEERWULF voor de nodige waarborgen, bijvoorbeeld door het sluiten van door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen met de ontvangers, of door andere maatregelen waarin de wetgeving voorziet.
 

4. Beveiliging van persoonsgegevens

We zullen passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens die via onze website worden verzameld te beschermen tegen misbruik of onopzettelijk(e), onwettig(e) of onbevoegd(e) vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking, verwerving of toegang, die in overeenstemming zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake privacy en gegevensbeveiliging. Geen enkele internetsite kan echter 100% veilig zijn en wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor onbevoegde of onbedoelde toegang die buiten onze macht ligt.
Onze website kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken, de inhoud of de beveiliging van dergelijke andere websites, die niet onder dit privacybeleid vallen. We raden je aan het privacybeleid op deze andere websites altijd zorgvuldig te lezen.
 

5.Bewaren van je persoonsgegevens

Wij bewaren je persoonsgegevens zo lang als wettelijk vereist is of zo lang als nodig is om je de gevraagde BEERWULF-diensten te leveren of voor een van de andere doeleinden die in dit privacybeleid worden vermeld. De specifieke bewaartermijnen voor elk van de relevante doeleinden worden in dit privacybeleid vermeld. Wij zullen redelijke maatregelen nemen om de persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben te vernietigen of te anonimiseren indien deze niet langer nodig zijn voor de hierboven genoemde doeleinden of na het verstrijken van de vastgestelde bewaartermijn.
 

6. Cookies

Bepaalde informatie waarnaar in dit privacybeleid wordt verwezen, wordt verzameld door middel van ons gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die kleine hoeveelheden informatie bevatten die worden gedownload en kunnen worden opgeslagen op je gebruikersapparaat, bijv. je computer, smartphone of tablet. Technieken die we gebruiken en die vergelijkbaar zijn met cookies zijn tracking-pixels. Deze cookies en soortgelijke technieken zijn soms nodig om je accountinstellingen, taal en land te onthouden, maar stellen ons ook in staat om je gedrag op onze website te meten en te analyseren en om je gepersonaliseerde advertenties op onze website of op websites van derden te tonen. Indien nodig zal je toestemming worden gevraagd voor ons gebruik van cookies. Voor meer informatie over welke cookies we gebruiken en hoe we deze gebruiken, kun je ons afzonderlijke cookiebeleid raadplegen.
Naast cookies op onze website wordt in e-mails een pixel (transparante GIF-afbeelding) gebruikt om het gedrag van de ontvanger te volgen, zoals of de e-mail geopend werd of erop geklikt werd, hoe vaak en wanneer dit gebeurde.
 

7. Sociale media

Je kunt ervoor kiezen om informatie op onze website te delen via sociale media, zoals Facebook, Instagram en Twitter. Dit betekent dat de informatie die je deelt, met naam en voorkeuren, zichtbaar zal zijn voor de bezoekers van je persoonlijke pagina's. Wij raden je aan om het privacybeleid van de socialemediapartijen zorgvuldig te lezen, aangezien dit van toepassing is op de verwerking van je persoonsgegevens door deze partijen. 

8. Privacy van kinderen

 

De BEERWULF-diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door personen jonger dan 18 jaar (of de van toepassing zijnde wettelijke leeftijd voor het gebruik van de betreffende producten). Wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar.
 

9. Je rechten

Behoudens mogelijke beperkingen op grond van de nationale wetgeving heb je als betrokkene recht op toegang, rectificatie, wissing, beperking van de verwerking en gegevensportabiliteit met betrekking tot je persoonsgegevens. Daarnaast kunt je je toestemming intrekken en bezwaar maken tegen onze verwerking van je persoonsgegevens op basis van ons legitieme belang. Je kunt ook een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit.
Je rechten in detail:
• Je kunt je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens door ons op elk moment intrekken. Als gevolg hiervan mogen we je persoonsgegevens in de toekomst niet langer verwerken op basis van deze toestemming. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking.
• Je hebt het recht om toegang te krijgen tot je persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. Je kunt in het bijzonder informatie opvragen over de doeleinden van de verwerking, de betrokken categorieën persoonsgegevens, de categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, indien mogelijk de beoogde periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen of de criteria die zijn gebruikt om die periode te bepalen, het bestaan van het recht om rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking van persoonsgegevens of om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, alle beschikbare informatie over de bron van de persoonsgegevens (indien deze niet bij jou zijn verzameld), het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, en, in voorkomend geval, nuttige informatie over de bijzonderheden daarvan. Je recht op toegang kan worden beperkt door de nationale wetgeving. 
• Je hebt het recht om van ons zonder onnodige vertraging de rectificatie te verkrijgen van onjuiste persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Gezien de doeleinden van de verwerking heb je het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.
• Je hebt het recht om van ons onder bepaalde voorwaarden ( bijv. wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of wanneer ze niet langer nodig zijn om dwingende legitieme redenen, zoals de opsporing/preventie van fraude) het wissen van je persoonsgegevens te verlangen, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de nakoming van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering. Het recht op wissing kan worden beperkt door de nationale wetgeving.
• Je hebt het recht om van ons beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen voor zover:
• de juistheid van de gegevens door jou wordt betwist;
• de verwerking onwettig is, maar je je verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens;
• we de gegevens niet langer nodig hebben, maar jij ze nodig hebt om rechtsvorderingen in te dienen, uit te oefenen of te verdedigen; of
• je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking.
• Je hebt het recht om de persoonsgegevens die jou betreffen en die je ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en je hebt het recht om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven indien dit technisch haalbaar is (het “recht op gegevensportabiliteit”).
• Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt je contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van je gebruikelijke woonplaats, je werkplek of de statutaire zetel van de verwerkingsverantwoordelijke.
Je kunt elk van de bovenstaande rechten uitoefenen door contact op te nemen met service@beerwulf.com. Houd er rekening mee dat verzoeken die niet voldoen aan de door de toepasselijke wetgeving gestelde vereisten opnieuw kunnen worden ingediend of uiteindelijk kunnen worden afgewezen, en dat bepaalde persoonsgegevens kunnen worden vrijgesteld van dergelijke verzoeken om toegang, rectificatie en wissing op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming of andere wet- en regelgeving.
De uitoefening van de rechten van de bovengenoemde betrokkenen (bijv. het recht op toegang of wissing) is over het algemeen gratis. Wanneer verzoeken duidelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, kunnen wij een passende vergoeding (ten hoogste onze werkelijke kosten) in rekening brengen, in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften, of weigeren het verzoek te behandelen.
Als je je voorkeuren met betrekking tot BEERWULF-communicatie (inclusief marketingberichten) wilt wijzigen, kun je dat op elk moment doen in je BEERWULF-account onder "xxxxx". Als je geen e-mailmarketingberichten van ons wilt ontvangen, kun je je ook afmelden door te klikken op de link in de e-mail die je hebt ontvangen. Om technische redenen kan de implementatie enkele dagen duren. Voor informatie over het beheren van je voorkeuren voor cookies en soortgelijke technologieën kun je ons cookiebeleid raadplegen.
 

10. Updates

We zullen dit privacybeleid blijven evalueren en van tijd tot tijd bijwerken. Eventuele wijzigingen in dit privacybeleid zullen op onze website worden geplaatst en, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, aan je worden gecommuniceerd.
 

11. Contact

Als je vragen hebt, bezwaar hebt tegen ons gebruik van je persoonsgegevens of een klacht hebt over dit privacybeleid of over onze behandeling van je persoonsgegevens, kun je een e-mail sturen naar service@beerwulf.com. Zoals hierboven vermeld, heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij je lokale autoriteit voor gegevensbescherming.
 
September 2022