Hoe lokaal de wereld verovert

Lokaal gebrouwen bier in NederlandHoe lokaal de wereld verovert

Kunt u het nog bijhouden, het aantal brouwerijen in Nederland? Dit jaar gingen we door de magische grens van 500 bierproducerende bedrijven heen, bijna onvoorstelbaar veel.

Nederland kent 388 gemeenten en 500 bierproducerende bedrijven. Dik 17 miljoen inwoners, ofwel 1 brouwerij per 34.000 inwoners.

Lokaal bier leeft, zoveel is duidelijk.

Nederland extreem

In ons omringende landen is het beeld niet veel anders.

Weliswaar niet naast de deur, maar toch maatgevend: de Verenigde Staten van Amerika heeft nu meer dan 5.500 bierproducerende bedrijven (1 brouwerij per 59.000 inwoners), 239 brouwerijen in België (per 47.000 inwoners 1 brouwerij) en Italië telt er ruim 700 (1 per krap 86.000 inwoners).

Nederland steekt daarbij extreem af, want zelfs landen als Oostenrijk en Denemarken (beiden met relatief weinig inwoners en veel brouwerijen) komen niet in de buurt van dat imponerend getal van 1 op 34.000.

Over de vraag of dit een gezonde situatie is gaan we het vandaag niet hebben: dat lost de markt vanzelf wel op. Eén ding staat echter als een paal boven water: lokaal bier leeft als nooit tevoren. Hierbij gaat het niet alleen om het gegeven dat steeds meer mensen in contact komen met bier op zich: positieve bijeffecten zijn dat het opeens duidelijk wordt hoeveel handwerk er bij het brouwen te pas komt, hoeveel vakmanschap het bierbedrijf vereist en – niet onbelangrijk – hoe gevarieerd bier nou eigenlijk precies is.

Tijdens de Open Brouwerijdagen in 2017, waarbij 110 brouwerijen hun deuren voor het publiek openden, kwamen enkele tienduizenden belangstellenden opdagen. Bij veel van die brouwerijen kwamen de mensen nog eens terug, zeker als ze het proeflokaal hadden ontdekt. Voorbeelden van brouwerijen met proeflokaal zijn Oedipus, Kompaan, Bax, De Molen, La Trappe, Van MollOersoep en Brouwerij Noordt.

Maatschappij versterkend

De rol van kleinschalige bierbedrijven in de maatschappij wordt gemakkelijk onderschat. Dat betreft niet alleen de vele brouwerijen die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen en een zinvolle dagbesteding bieden, iets waar de overheid steeds meer in tekortschiet. Brouwerijen als De Prael en Brouwerij Maximus hebben hier een voortrekkersrol in gespeeld.

Ook zorgen deze bedrijven voor lokale werkgelegenheid direct in en om de brouwerij en geven ze een impuls aan de lokale economie. Zeker als er bij het proeflokaal ook eten wordt aangeboden en men vanzelfsprekend veel lokale ingrediënten gebruikt. Zo wordt de lokale relevantie steeds groter – en niet alleen economisch. Juist in de proeflokalen treffen buurtbewoners elkaar, leren elkaar daar pas vaak echt kennen. Zo versterken lokale bierbedrijven het weefsel van de maatschappij – soms onzichtbaar, maar daarom juist zo belangrijk.

Je zou bijna gaan geloven in het idee dat bier de wereld kan redden. Misschien is dat ook wel zo!

Zolang er mensen zijn die gepassioneerd produceren, met respect voor grondstoffen, hun omgeving en hun afnemers en er mensen zijn die juist steeds meer dit soort producten zoeken, wordt het lokale weefsel sterker. En, niet onbelangrijk: we krijgen er steeds meer zeer smakelijk bier bij!

Wil je meer lezen?

Bier keurmerken: zin, onzin en noodzaak
Bekijk alle artikelen over speciaalbier