Bierontwikkelingen: bijna 500 Nederlandse brouwerijen

Bierontwikkelingen: bijna 500 Nederlandse bierbrouwers in 2017Wat vinden brouwers van het groeiend aantal brouwerijen?

Volgens de laatste telling van de Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur heeft Nederland nu 482 brouwerijen. Even ter vergelijking: in 1980 waren dat er 18 (!), in 2000 telden we er 66 en pas in 2008 doorbraken we de grens van 100 brouwerijen. Vanaf 2013 knalt de groei de grafieken uit: eind dat jaar heeft Nederland net iets meer dan 200 brouwerijen, en nu – vier jaar later – is het aantal ruimschoots verdubbeld. Bier, en brouwers: het klotst langs de plinten.

Brouwerijhuurders

Een bekend gegeven is dat niet alle brouwerijen hun eigen ketels hebben: zij huren hun capaciteit bij derden, en worden brouwerijhuurders genoemd. Van het totaal maken zij meer dan de helft uit, en dat is misschien maar goed ook. De kans dat al deze 482 brouwerijen over vijf jaar nog actief zijn schat ik op 40%; de kans dat u over vijf jaar vrij goedkoop aan een tweedehands brouwinstallatie kan komen schat ik hoger in. Maar daar wil ik het nu niet over hebben. Interessant is de vraag hoe brouwers onderling kijken naar collega’s die niet zelf in de ketels roeren. De emoties lopen hierbij soms hoog op, en grofweg vallen de meningen uiteen in twee hoofdstromen: zij die brouwerijhuurders als gerespecteerde collega’s zien, en zij die zich er groen en geel aan ergeren. 

Het starten van een brouwerij vereist kapitaal: reken op enkele tonnen tot meerdere miljoenen, wil je een degelijke brouwerij van enig formaat hebben neergezet. Dat kan niet iedereen opbrengen. Koppel dit aan het feit dat weinig brouwerijen hun productiecapaciteit volledig benutten – dan is het niet vreemd dat een beginnend bierondernemer eerst eens de kat uit de boom kijkt en plek bij een collega huurt voordat hij de nek in de financiële strop steekt. Gerespecteerde brouwers, zoals Michel Ordeman van Jopen Brouwerij, zijn ooit begonnen als brouwerijhuurder.

Eigen ketels versus ketels huren

Brouwers zien collega’s die rustig aan beginnen en gebruik maken van andermans overcapaciteit soms als gerespecteerde collega’s. Zij weten hoe risicovol het starten van een bedrijf met eigen hardware is, en zijn zich bewust van de ongebruikte brouwruimte. Zij zien de mogelijke voordelen van de interactie tussen hurende en verhurende brouwer: die kunnen altijd wat van elkaar leren. Daarbij heeft niet iedereen de ambitie voltijds brouwer te zijn. Maar er zijn er ook die het heel anders zien. 

In de ogen van sommigen zijn brouwerijhuurders niet zozeer lafbekken die de investering niet aandurven, maar eenvoudigweg geen gelijkwaardige collega’s. Als je niet hebt leren brouwen met eigen ketels en kuip, als je niet weten wilt hoe groot de invloed van de installatie op het eindresultaat is – in hun ogen ben je dan als een atleet op de Wii of de Playstation. Helemaal als je dan ook nog eens exuberante recepten met gedurfde ingrediënten bedenkt en het eindresultaat is niet gebalanceerd, dan vindt menig brouwer-met-ketel al snel dat je de sport niet waarlijk beoefent en je dus ook niet met de spelregels mag bemoeien.

Kwaliteit moet de doorslag geven

Voor beide ideeën is veel te zeggen. Ik ben zelf nog onbeslist: de voordelen van optimale capaciteitsbenutting versus totale controle en investeringsinzet vind ik lastig afwegen. Wel begrijp ik brouwers die een eigen bedrijf met ketels hebben opgebouwd en zich ergeren aan het ‘kijk-mij-eens’ gedrag van hun ketelloze vakbroeders. Uiteindelijk zal de kwaliteit van het bier de doorslag moeten geven. U, de consument, bepaalt de uitkomst van deze ‘broederstrijd’. Ik wens u wijsheid toe!

Wil je meer lezen?

Trends in speciaalbier
De beste bieren van Nederland
Bekijk alle artikelen over speciaalbier