All products

Meer over..Brewery Maallust

In 2010, the Maallust brewery in Veenhuizen was established. The old Maallust complex got a big transformation and became a perfect addition to the village with an unique history.

Read more below...

Brewery Maallust

De Maatschappij van Weldadigheid

Een stukje geschiedenis...

In 1818 richtte Generaal Johannes van den Bosch de Maatschappij van Weldadigheid op. Hij zette zich in om de allerarmste inwoners een beter leven te bieden. Door paupers, armoedzaaiers, bedelaars, wezen en landlopers hard werk op het land te bieden, dacht hij ze te kunnen heropvoeden tot betere mensen. En gelijk had hij, want hard werk en buitenlucht doet een mens goed.

In 1823 kocht hij grond op in het verafgelegen Veenhuizen en bouwde drie grote gebouwen waar uiteindelijk duizenden in verbleven. Dit stukje grond groeide uit tot een vrijwel zelfvoorzienende samenleving die zich afsloot van de buitenwereld. Inclusief boerderijen, scholen, kerken en een elektriciteitscentrale. Hier leefde, woonde en werkte de bedelaars, armoedzaaiers etc. onder strikt regime. De naam van de bieren zijn hierop geïnspireerd.